На главную Напишите нам! Напишите нам!
07-12-2023

МАТЕМАТИКА

[ М.В. Богданович. Підручник "Математика. 2 клас" ]

ДРУГИЙ СЕМЕСТР

Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток

65. Аналіз контрольної роботи. Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток (загальний випадок).

66. Застосування прийомів усного додавання двоцифрових чисел у процесі розв'язування прикладів і задач.

67. Додавання виду 38+4. Розв'язування задач двома способами.

68. Додавання виду 76+4. Розв'язування задач на дві дії.

69. Додавання виду 38+52. Задачі на зустрічний рух.

70. Усне віднімання виду 40—8. Задачі з подвійним відношенням "на... менше".

71. Закріплення обчислень виду 40—8. Порівняння виразу та числа. Складання задач за виразом.

72. Віднімання виду 53—8. Творча робота над задачею.

73. Загальний випадок віднімання двоцифрових чисел із переходом через десяток. Розв'язування задач.

74. Закріплення прийому загального випадку віднімання двоцифрових чисел. Творча робота над задачею.

75. Віднімання виду 50-34. Розв'язування складених задач.

76. Усне і письмове додавання та віднімання двоцифрових чисел (закріплення).

77. Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел.

78. Контрольна робота.

Таблиці множення чисел 2, 3, 4, 5. Таблиці ділення на 2, 3, 4, 5.

79. Аналіз контрольної роботи. Ознайомлення з дією множення. Знак множення.

80. Читання прикладів на множення. Назви чисел при множенні. Задачі на множення.

81. Складання таблиці множення числа 2. Задачі на множення.

82. Порівняння виразів, які містять табличні випадки множення числа 2. Розв'язування задач на множення числа 2.

83. Знаходження значень виразів на дії різного ступеня. Задачі на множення.

84. Порівняння виразів. Знаходження значень виразів. Задачі на дві дії різного ступеня.

85. Вправи і задачі на дві дії різного ступеня. Самостійна робота.

86. Ознайомлення з дією ділення. Знак ділення.

87. Зв'язок дій множення і ділення. Складання прикладів на ділення з прикладів на множення.

88. Складання таблиці ділення на 2. Задачі на ділення.

89. Застосування таблиці ділення на 2 для розв'язування задач на ділення на рівні частини та ділення на вміщення.

90. Назви чисел при діленні. Прості та складені задачі.

91. Повторення таблиць множення числа 2 і ділення на 2. Розв'язування задач. Порівняння виразів.

92. Знаходження значень виразів на дії різного ступеня. Складання та розв'язування задач.

93. Контрольна робота.

94. Аналіз контрольної роботи. Закріплення вивченого матеріалу.

95. Складання таблиці множення числа 3. Знаходження значень виразів на дії різного ступеня.

96. Вправи та задачі на застосування таблиці множення числа 3.

97. Коло і круг. Розв'язування прикладів і задач на вивчені випадки арифметичних дій.

98. Вирази з дужками на дії різного ступеня. Вправи на закріплення таблиці множення числа 3. Циліндр, конус.

99. Складання виразів з дужками. Взаємозв'язок дій множення та ділення (повторення). Знаходження довжини ламаної лінії.

100. Знаходження значень виразів з дужками. Творча робота над задачею. Повторення письмового додавання та віднімання.

101. Складання таблиці ділення на 3. Складання задачі за поданим розв'язанням.

102. Розв'язування прикладів і задач на застосування таблиці ділення на 3.

103. Розв'язування задач на вивчені випадки арифметичних дій. Знаходження значень виразів на дві та три дії. Знаходження значень буквених виразів.

104. Розв'язування задач на дві дії різного ступеня.

105. Повторення таблиць множення чисел 2 і 3. Складання задач на дві дії за даним виразом. Знаходження значень буквених виразів.

106. Контрольна робота.

107. Аналіз контрольної роботи. Закріплення вивченого матеріалу.

108. Складання таблиці множення числа 4. Застосування таблиці для розв'язування задач та знаходження значень виразів.

109. Застосування таблиці множення числа 4 для розв'язування задач. Складання простих і складених задач за малюнками.

110. Знаходження значень виразів на дві дії різного ступеня. Задачі на дві дії, які включають знаходження зменшуваного.

111. Складання таблиці ділення на 4. Застосування таблиці для знаходження значень виразів і розв'язування задач.

112. Обчислення значень виразів зі змінною. Знаходження сторони квадрата за даним периметром. Розв'язування і порівняння задач на множення і ділення з однаковими числовими даними.

113. Засвоєння таблиці ділення на 4. Складання задачі за її розв'язанням.

114. Поділ на рівні частини. Половина, третина, чверть числа. Дії з іменованими числами (величинами). Складання задач на дві дії різних ступенів за схемою виразу.

115. Складання таблиці множення числа 5. Застосування таблиці для знаходження значень виразів і розв'язування задач. Знаходження значень виразів, в яких одна й та сама буква повторюється двічі.

116. Розв'язування задач, які включають збільшення або зменшення числа в кілька разів. Вправи на засвоєння таблиці множення числа 5.

117. Вправи на закріплення таблиці множення числа 5. Розв'язування простих задач на збільшення та зменшення числа в кілька разів.

118. Таблиця ділення на 5. Прості і складені задачі, які включають ділення на 5. Задачі на дві дії, які включають збільшення або зменшення числа в кілька разів. Взаємообер-нені задачі.

119. Знаходження значень виразів, які включають ділення на 5. Складені задачі, які влючають збільшення або зменшення суми в кілька разів.

120. Порядок виконання дій одного ступеня і різних ступенів.

121. Застосування порядку виконання арифметичних дій. Задачі на дві дії, які вміщують збільшення (зменшення) числа у кілька разів.

122. Контрольна робота.

123. Аналіз контрольної роботи. Усна і письмова нумерація чисел першої сотні, лічба, називання, запис. Творча робота над задачами.

124. Повторення додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Складені задачі на різницеве порівняння.

125. Повторення обчислень виду 27 + 3,90 - 2. Розв'язування складених задач, які містять відношення "менше на", "більше на ".

126. Повторення обчислень виду 28 + 5, 46 - 7. Розв'язування задач на знаходження третього доданка за сумою і двома іншими доданками. Знаходження значень виразів зі змінною.

127. Письмове додавання та віднімання двоцифрових чисел. Розв'язування задач на знаходження числа, яке на кілька одиниць більше (менше) від суми двох чисел. Задачі, які включають дворазове збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць.

128. Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Розв'язування складених задач, які містять відношення "стільки ж". Складання задач за їх розв'язанням.

129. Усне віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Поділ відрізка на рівні частини.

130. Дія множення. Назва чисел при множенні. Розв'язування задач на знаходження невідомого від'ємника.

131. Повторення таблиці множення числа 2. Складання виразів та знаходження їх значень. Розв'язування задач, які містять дії різних ступенів.

132. Ділення. Назви чисел при діленні. Повторення таблиці ділення на 2. Розв'язування складених задач.

133. Контрольна робота (розв'язування прикладів).

134. Контрольна робота (розв'язування задач).

135. Аналіз контрольних робіт. Узагальнення знань про порядок виконання дій одного та різних ступенів.

136. Узагальнення і систематизація знань з вивченого матеріалу.

137. Підсумковий урок за рік.

Класс!
Яндекс.Метрика
Копирование возможно при указании прямой индексируемой гиперссылки