На главную Напишите нам! Напишите нам!
10-11-2012
 

Математика (4 години на тиждень)

[ авт. прогр. Богданович М., Кочина Л., Листопад Н., Шпакова В.
підр. М. В. Богданович«Математика», 3 клас, Київ «Освіта», 2003 ]

ПЕРШИЙ СЕМЕСТР

Сотня. Повторення матеріалу 2 класу
1.
 
Усна і письмова нумерація чисел першої сотні.Випадки додавання і віднімання, пов'язаніз нумерацією чисел (№№1-12).
2.
 
Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел.Ознайомлення з деякими буквами латинського алфавіту.Периметр трикутника (№№13-21).
3.
 
Додавання і віднімання чисел частинами.Буквене позначення точок і відрізків. Складанняі розв'язування задач за коротким записом (№№22-32).
4.
 
Зв'язок дій додавання і віднімання. Перевіркадодавання відніманням. Розв'язування задач (№№33-40).
5.
 
Рівняння і нерівності. Розв'язування рівняньна знаходження невідомого доданка. Задачі на дві дії (№№41-49).
6.
 
Додавання і віднімання виду 38 + 2, 80 – 4.Поняття «обернена задача». Розв'язування рівнянь (№№50-59).
7.
 
Додавання і віднімання виду 36 + 7, 73 – 8.Задачі, що містять дворазове збільшення (зменшення)числа на кілька одиниць (№№60-68).
8.
 
Назви чисел при відніманні. Перевірка віднімання додаванням.Знаходження значень виразів із буквеними компонентами.Периметр трикутника (№№69-78).
9.
 
Письмове додавання та віднімання двоцифрових чисел.Розв'язування рівнянь на знаходження невідомого зменшуваного.Задачі на знаходження третього доданка (№№79-87).
10.
 
Додавання двоцифрових чисел із переходом черездесяток виду 46 + 39. Розв'язування рівнянь.Розв'язування задач двома способами.Розпізнавання геометричних фігур. (№№88-97).
11.
 
Віднімання двоцифрових чисел із переходом черездесяток виду 73 – 28.Складання і розв'язування рівнянь на знаходженняневідомого доданка.Розв'язування задачі на три дії (№№98-105).
12.
 
Назви чисел при множенні.Таблиці множення чисел 2 і 3.Розв'язування складеної задачі на дві діїрізного ступеня (№№106-113).
13.
 
Знаходження значень виразів із діямирізного ступеня. Розв'язування складених задач,що містять дію множення. Календар. Століття (№№114-121).
14.
 
Назви чисел при діленні.Зв'язок між діями ділення і множення.Розв'язування задач, що містять дворазове зменшеннячисла на кілька одиниць (№№122-130).
15.
 
Таблиці ділення на 2 і 3. Обчислення значень виразів на дві діїрізного ступеня. Творча робота над задачею (№№131-136).
16.
 
Таблиці множення числа 4 та ділення на 4.Розв'язування задач на дві дії різного ступеня.Порівняння виразів (№№137-145).
17.
 
Таблиці множення числа 5 та ділення на 5.Складання і розв'язування задач за малюнками (№№146-153).
18.
 
Контроль навчальних досягнень учнів. Контрольна робота.
Табличне множення і ділення (продовження)
19.
 
Аналіз контрольної роботи. Таблиця множення числа 6.Знаходження значень виразів із буквою.Розв'язування рівнянь (№№154-164).
20.
 
Доба. Година. Хвилина. Секунда. Визначення часу за годинником.Задачі. що містять дворазове збільшення (зменшення) числа вкілька разів (№№165-172).
21.
 
Визначення часу за годинником.Задачі на дворазове застосування збільшення (зменшення) числа накілька одиниць чи в кілька разів.Дії з іменованими числами (№№173-182).
22.
 
Складання й обчислення виразів. Визначення часу загодинником. Розв'язування задач (№№183-191).
23.
 
Таблиця ділення на 6. Розв'язування задачі прикладів, що містять ділення на 6.Творча робота над задачами (№№192-201).
24.
 
Вправи на засвоєння таблиці ділення на 6.Задачі на спосіб зведення до одиниці (перший вид).Знаходження довжини ламаної (№№202-211).
25.
 
Вправи на закріплення таблиць множення та ділення. Розв'язуваннязадач. Складання й обчислення виразів (№№212-218).
26.
 
Порівняння величин і чисел. Знаходження значень виразів на діїрізного ступеня. Розв'язування задач на дві дії (№№219-227).
27.
 
Розв'язування простих задач на порівняння.Задачі на зведення до одиниці. Дії з іменованими числами (№№228-237).
28.
 
Таблиця множення числа 7.Обчислення значень виразів на дві дії різного ступеня.Задачі на зведення до одиниці (№№238-246).
29.
 
Розв'язування прикладів та задач, що містятьмноження числа 7. Рівняння на знаходження невідомого від'ємника(№№247-254).
30.
 
Задачі з буквеними даними (аналіз розв'язання).Складання і знаходження значень виразів.Задачі на дві дії різного ступеня (№№255-262).
31.
 
Вправи на закріплення вивчених таблиць множення і ділення.Розв'язування задачі з буквеними даними (№№263-271).
32.
 
Таблиця ділення на 7. Задачі на порівняння даного числа зрезультатом першої дії (№№272-280).
33.
 
Вправи на засвоєння таблиці ділення на 7.Складання виразів за числовими даними малюнка.Розширена задача на спосіб зведення до одиниці (№№281-289).
34.
 
Розв'язування рівнянь на знаходженняневідомого множника. Задачі на зведення до одиниці.Аналіз розв'язування задачі на три дії (№№290-300).
35.
 
Розв'язування рівнянь. Перевірка розв'язання рівнянь.Розв'язування задач на порівняння двох чисел, одне з яких заданевідношенням до другого (№№301-309).
36.
 
Вправи на закріплення вивчених таблиць множення і ділення.Складання і розв'язування рівнянь, задач.Порівняння виразів і чисел. (№310-317).
37.
 
Контроль навчальних досягнень учнів. Контрольна робота.
38.
 
Аналіз контрольної роботи. Таблиця множення числа 8.Розв'язування задач на дві і три дії (№№318-325).
39.
 
Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 8.Складання задачі на суму двох добутків.Точки і пряма (№№326-332).
40.
 
Задачі на зведення до одиниці (другий вид).Обчислення значення виразів.Розпізнавання трикутників (№№333-339).
41.
 
Розв'язування задач на зведення до одиниці.Вправи на засвоєння таблиці множення числа 8.Розпізнавання многокутників (№№340-349).
42.
 
Таблиця ділення на 8. Вправи на застосування таблиці ділення на 8. Задачі на зведення до одиниці. Складена задача, що міститьзнаходження частин числа (№№350-358).
43.
 
Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 8. Задачі нарізницеве порівняння двох добутків і двох часток. Прямокутник(№№359-366).
44.
 
Розв'язування рівнянь на знаходження невідомого діленого.Розв'язування задачі на кратне порівняннядвох часток за поданим планом (№№367-377).
45.
 
Вправи на засвоєння таблиць множення і ділення.Розв'язування рівнянь. Задачі з буквеними даними (№№378-386).
46.
 
Таблиця множення числа 9. Задачі на суму двох добутків.Периметр трикутника (№№387-395).
47.
 
Вправи й задачі на засвоєння таблиці множення числа 9.Складені задачі, що містять знаходження частини числа.Складання і розв'язування рівнянь (№№396-404).
48.
 
Розв'язування рівнянь на знаходження невідомого дільника.Складання виразів. Задачі на дві та три дії (№№405-415).
49.
 
Вправи і задачі на закріплення вивчених таблиць множення іділення. Складання задачі за поданим виразом.Елементи куба (грань, ребро, вершина) (№№416-424).
50.
 
Таблиця ділення на 9. Вправи й задачі на застосування таблиціділення на 9. Задачі на зведення до одиниці. Знаходження частиничисла (№№425-432).
51.
 
Вправи й задачі на засвоєння таблиці ділення на 9. Прості задачі збуквеними даними. Розв'язування задачі двома способами.Розташування відрізків (№№433-441).
52.
 
Розв'язування рівнянь. Задачі на зведення до одиниці (другий вид).Розпізнавання об'ємних геометричних фігур (№№442-449).
53.
 
Переставна властивість дії множення. Розв'язування нерівностей. Складені задачі, на знаходження невідомого компонента (№№450-457).
54.
 
Контроль навчальних досягнень учнів. Контрольна робота.
Тисяча Нумерація трицифрових чисел
55.
 
Аналіз контрольної роботи. Лічба в межах 199.Попереднє і наступне числа до даного числа.Задачі на сумісні дії першого і другого ступеня (№№458-468).
56.
 
Розкладання чисел на розрядні доданки. Утворення числа 200. Назви чисел третього розряду. Задачі на дві дії, що передбачаютьзнаходження невідомого зменшуваного (№№469-478).
57.
 
Утворення трицифрових чисел із сотень, десятків і одиниць.Назви розрядних чисел першого, другого та третього розрядів.Перетворення іменованих чисел. Задачі на спільну роботу (№№479-487).
58.
 
Утворення трицифрових чисел. Читання чисел у нумераційнійтаблиці. Додавання чисел різних розрядів. Ціна, вартість.Творча робота над задачами (№№488-497).
59.
 
Порівняння трицифрових чисел. Запис чисел у нумераційнійтаблиці. Приклади додавання і віднімання, пов'язаніз нумерацією чисел. Розв'язування задач (№№498-505).
60.
 
Запис та читання трицифрових чисел. Порівняння трицифровихЧисел. Розв'язування задач на три дії (№№506-515).
61.
 
Контроль навчальних досягнень учнів. Контрольна робота.
62.
 
Аналіз контрольної роботи. Визначення числа сотень і десятків утрицифрових числах. Віднімання від трицифрового числа одиницьпевного розряду. Задачі, що передбачають збільшення (зменшення)числа у кілька разів (№№516-525).
63.
 
Узагальнення знань і вмінь учнів.

Рекомендуем в повседневной деятельности:

Скачать - инструкцию по созданию загрузочной флешки = 50,02мин. 20.04.2014г.
Скачать - правила получение аттестата Webmoney  (30.61 MB) = 7. 5 мин. 11.01.2013г.
Скачать ссылки на каталоги - для регистрации сайта (69.5 MB) = 9. 7 мин. 01.10.2013г.
Скачать - wifi router настройка модема (41.72 MB) = 7 мин. 46 сек. 26.01.2013г.
Скачать - TDSSKiller диагностика, лечение систем (24,71 MB) = 6,02 мин. 01.12.2012г.
Скачать - пример готового проэкта в Lazarus (91,59 MB) = 1,31мин. 08.04.2013г.
Скачать - правила установки MySQL в Lazarus (20,17 MB) = 4,55 мин. 25.02.2013г.
Класс!
 
Яндекс.Метрика
Копирование возможно при указании прямой индексируемой гиперссылки